Aanmelden audities kunstklas

​​​​Als je je hebt aangemeld voor Da Vinci College Kagerstraat en voor de kunstklas, maar nog geen auditie hebt gedaan, word je gevraagd dit formulier in te vullen. Je geeft aan voor welke kunstklas je graag auditie komt doen en beantwoordt vragen waarmee wij een beeld krijgen van je belangstelling en motivatie voor de kunstklas. ​


Je ontvangt nog nadere informatie over datum en tijdstip waarop de auditie plaats zal vinden.​

Voor meer informatie mail naar mw. C. Kasper, ckas@ldvleiden.nl