Cambridge Engels

​​​​​​​​​​​​​​​Cambridge Engels op het Da Vinci College Kagerstraat
 
Met ingang van schooljaar 2015 – 2016 is het op het Da Vinci College Kagerstraat voor alle leerlingen van mavo, havo en vwo mogelijk om op te gaan voor het Cambridge Certificate.
 
Cambridge PET
In de tweede klas bieden we een cursus aan voor het behalen van dit diploma op het niveau PET (Preliminary English Test). Dit niveau is gelijk aan ERK B1 (Europees Referentie Kader, niveau B1 op een schaal van A1 t/m C2).
De PET-cursus wordt gegeven door mw. West, zowel 'native speaker' als docent op het Da Vinci College.
 
Cambridge Advanced (CAE)
Voor leerlingen in de vierde, vijfde en zesde klas is het mogelijk deel te nemen aan een cursus voor het behalen van het diploma op het niveau CAE (Cambridge English Advanced). Dit niveau is gelijk aan ERK C1.
De CAE-cursus wordt gegeven door dhr. Meijer, docent Engels op het Da Vinci College.
 
De cursus, die het kandidaten mogelijk maakt om het examen in één schooljaar te behalen, vindt buiten de reguliere lestijden plaats. Deelnemende leerlingen krijgen 1x per week zeer intensief les op basis van ongeveer 1 uur (PET) / 2 uur (CAE) huiswerk per week. Aan het einde van het jaar, in mei, gaan we samen naar de British Council in Amsterdam om het examen te doen.
 
Van de leerlingen wordt naast een stevig basisniveau (gemiddeld 7,5 voor Engels) een grote en continue inzet vereist voor deze leuke en spannende uitdaging.
 
Van de ouders wordt een financiële bijdrage verwacht van €50 voor een tekstboek met online mogelijkheden, de examenkosten (circa €150 voor PET en €240 voor CAE) en daarnaast de reiskosten voor de twee examendagen in Amsterdam.
 
Meer informatie over het programma in 2016-2017 treft u in de volgende presentaties:
 
 
Voor verdere informatie, vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de Cambridge-docenten mw. West (jwes@ldvleiden.nl) en dhr. Meijer (lmei@ldvleiden.nl).

 

Zie ook:

 

 
Cambridge Engels