Contact

Contact scholen

​​Bezoekadres

Da Vinci College Kagerstraat
Kagerstraat 7
2334 CP Leiden
Tel. 071-5 15 41 21

In de gehele wijk rond de school geldt m.i.v. 1 november 2016 betaald parkeren op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 19:30 uur. Voor meer informatie zie de website van de gemeente Leiden.

 

Mail: kager@ldvleiden.nl    
   

Postadres
Scholengroep Leonardo da Vinci
Postbus 9032
2300 PA Leiden

 

Directie

Mw.lic.A.M.C.Dezitter, rector
adez@ldvleiden.nl

Mw.drs.T.S.Schilperoort, conrector
dsch@ldvleiden.nl


Manager beheer en organisatie

Dhr.D.Twigt, examensecretaris
dtwi@ldvleiden.nl

 

Teamleiders

Mw.I.van Loen, teamleider MAVO
iloe@ldvleiden.nl

Mw.drs.I.P.J.M.van Kuijk, teamleider HAVO-onderbouw
ikui@ldvleiden.nl

Mw.drs.I.M.A.Fennis, teamleider VWO-onderbouw
ifen@ldvleiden.nl

Dhr.R.Hanhart, teamleider 4 en 5 HAVO
rhan@ldvleiden.nl

Dhr.ir. W.J. Bakker, teamleider 4, 5 en 6 VWO
wbak@ldvleiden.nl

 

Decanen

Dhr.C.Sanches, advies profielkeuze/studie- en beroepenvoorlichting HAVO/VWO
csan@ldvleiden.nl

Mw.J.Jacobs, advies sectorkeuze/studie- en beroepenvoorlichting MAVO
jjac@ldvleiden.nl


Zorg

Mw.M.Dorrestein, zorgcoordinator
mdor@ldvleiden.nl