Da Vinci Kagerstraat Ateliers

Kennismaken met het onderwijs op Da Vinci Kagerstraat 

Zit je in groep 7 of 8 en wil je weten hoe het bij ons op school is?

Kom dan kennismaken met onze school en ons onderwijs in een van de Da Vinci Ateliers.
Een Da Vinci Atelier bestaat uit 1 bijeenkomst op woensdagmiddag (let op de verschillende aanvangstijden!).

Je kunt kiezen om kennis te maken met:
- een aantal vaardigheden die bij het vak Onderzoek & Ontwerpen in het technasium aan bod komen
- het werken aan kunst in een van de kunstklassen Beeldende Vorming, Dans, Theater en Muziek
- bewegen en sporten in onze mooie nieuwe gymzalen
- projecten in het vak science

Overzicht van de Da Vinci Ateliers:


​Met dit formulier kun je je inschrijven voor maximaal drie ateliers.

Je ontvangt kort voordat het atelier plaatsvindt een mail ter bevestiging van je deelname.

Vragen over de Da Vinci Ateliers? Mail naar ateliers@ldvleiden.nl

Da Vinci Ateliers Kom kennismaken!