Praktische informatie

​​Algemene informatie

Bezoekadres
Da Vinci College Kagerstraat
Kagerstraat 7
2334 CP Leiden
T 071 - 5154121
E kager@ldvleiden.nl
Postadres
Da Vinci College Kagerstraat
Postbus 9032
2300 PA Leiden

IBAN: NL50 ABNA 0558 2064 33
t.n.v. Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Contactinformatie: zie contact

Ziekmelden van leerlingen

Bij ziekte of andere redenen van onverwacht verzuim dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit op de eerste en alle volgende dagen van afwezigheid telefonisch te melden vóór 8.00 uur bij het Da Vinci College Kagerstraat, T 071 - 750 1650.
De eerste dag dat een leerling weer op school komt, levert hij/zij een door de ouder/verzorger ingevulde verklaring van afwezigheid (2) in of een zelf geschreven briefje met de naam, de klas, de data en de reden van afwezigheid.

Formulieren bij verzuim
Verklaring van afwezigheid (1): voor het vooraf melden van verwacht verzuim (tandarts e.d.)
Verklaring van afwezigheid (2): voor het achteraf melden van ziekteverzuim

Te laat komen en ongeoorloofd verzuim
Deze worden in Magister geregistreerd. Hiervoor geldt de 3-6-9-12 regeling. Leerlingen die zonder reden te laat komen moeten zich vanaf de derde keer de eerstvolgende schooldag uiterlijk 7.45 uur melden bij de teamleider. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, moeten de gemiste tijd op school inhalen.

Bijzonder verlof
Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht

 
Vakantieregeling schooljaar 2017-2018
 

Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Scholingsdag 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren 
Zomervakantie

10 juli t/m 20 augustus 2017
03 oktober 2017
16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 oktober (lesvrije dag voor leerlingen)
25 december 2017 t/m 05 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 mei 2018 (N.B. vrijdag 11 mei is een lesdag!)
21 mei 2018
16 juli t/m 26 augustus 2018​

 
Vakantieregeling schooljaar 2018-2019
 

Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 
Zomervakantie

16 juli t/m 26 augustus 2018
03 oktober 2018
22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 04 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 1 september 2019


Lesuur​Lestijden 50-minutenroosterLestijden 40-minuten rooster
​1​08.20 - 09.10 uur​08.20 - 09.00 uur
​2​09.10 - 10.00 uur​09.00 - 09.40 uur
​pauze​10.00 - 10.20 uur​09.40 - 10.00 uur
​3​10.20 - 11.10 uur​10.00 - 10.40 uur
​4​11.10 - 12.00 uur​10.40 - 11.20 uur
​pauze​12.00 - 12.25 uur​11.20 - 11.40 uur
​5​12.25 - 13.15 uur​11.40 - 12.20 uur
​6​13.15 - 14.05 uur​12.20 - 13.00 uur
​pauze​14.05 - 14.20 uur​13.00 - 13.20 uur
​7​14.20 - 15.10 uur​13.20 - 14.00 uur
​8​15.10 - 16.00 uur​14.00 - 14.40 uur
 
Aanvullende infomatie