Praktische informatie

​​Ouderportaal

Vanaf november 2018 wordt een ouderportaal in gebruik genomen. Ouders​/verzorgers ontvangen per mail inloggegevens voor het Da Vinci College Kagerstraat Ouderportaal​. Veel van onderstaande gegevens zullen worden ondergebracht in het ouderportaal. 

​​​​​​​​Algemene informatie
Bezoekadres
Da Vinci College Kagerstraat
Kagerstraat 7
2334 CP Leiden
T 071 - 5154121
E kager@ldvleiden.nl
Postadres
Da Vinci College Kagerstraat
Postbus 9032
2300 PA Leiden

IBAN: NL50 ABNA 0558 2064 33
t.n.v. Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Contactinformatie: zie contact

Ziekmelden van leerlingen

Bij ziekte of andere redenen van onverwacht verzuim dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit op de eerste en alle volgende dagen van afwezigheid via Magister te melden vóór 8.00 uur. Uitzondering hierop is als de leerling die dag een schoolexamentoets moet maken. Hiervoor geldt volgens artikel A.13 van het PTA dat de ziekmelding telefonisch vóór aanvang van de toets moet worden gemeld aan een lid van de schoolleiding.​

Ander kort verzuim
Vooraf verwacht verzuim, zoals bv. bezoek aan tandarts, orthodontist of fysiotherapeut moet via het formulier Verklaring van afwezigheid vooraf worden gemeld. De leerling dient dit formulier in te leveren op de leerlingadministratie. 

​Te laat komen en ongeoorloofd verzuim
Deze worden in Magister geregistreerd. Hiervoor geldt de 3-6-9-12 regeling. Leerlingen die zonder reden te laat komen moeten zich vanaf de derde keer de eerstvolgende schooldag uiterlijk 7.45 uur melden bij de teamleider. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, moeten de gemiste tijd op school inhalen.​

Bijzonder verlof
Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht

 
Vakantieregeling schooljaar 2018-2019
 

Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 
Zomervakantie

16 juli t/m 26 augustus 2018
03 oktober 2018
22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 04 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 1 september 2019

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020
 

Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 juli t/m 1 september 2019
03 en 04 oktober 2019
21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 03 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
13 april 2020
27 april t/m 5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
01 en 02 juni 2020
20 juli t/m 30 augustus 2020


Lesuur​Lestijden 50-minutenroosterLestijden 40-minuten rooster
​1​08.20 - 09.10 uur​08.20 - 09.00 uur
​2​09.10 - 10.00 uur​09.00 - 09.40 uur
​pauze​10.00 - 10.20 uur​09.40 - 10.00 uur
​3​10.20 - 11.10 uur​10.00 - 10.40 uur
​4​11.10 - 12.00 uur​10.40 - 11.20 uur
​pauze​12.00 - 12.25 uur​11.20 - 11.40 uur
​5​12.25 - 13.15 uur​11.40 - 12.20 uur
​6​13.15 - 14.05 uur​12.20 - 13.00 uur
​pauze​14.05 - 14.20 uur​13.00 - 13.20 uur
​7​14.20 - 15.10 uur​13.20 - 14.00 uur
​8​15.10 - 16.00 uur​14.00 - 14.40 uur
 
Aanvullende infomatie