Algemeen

​​Algemene informatie
De informatiekaart 2016-2017
De schoolgids 2016-2017
Verzuimprotocol Kagerstraat
Antipestprotocol Kagerstraat
Handleiding Magister 6
Dyslexiebeleid 2016-2017

 
Ziekmelden van leerlingen

Bij ziekte of andere redenen van onverwacht verzuim dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit op de eerste en alle volgende dagen van afwezigheid telefonisch te melden vóór 8.00 uur bij het Da Vinci College Kagerstraat, T 071 - 750 1650.
De eerste dag dat een leerling weer op school komt, levert hij/zij een door de ouder/verzorger ingevulde verklaring van afwezigheid (2) in.

Formulieren bij verzuim
Verklaring van afwezigheid (1): voor het vooraf melden van verwacht verzuim (tandarts e.d.)
Verklaring van afwezigheid (2): voor het achteraf melden van ziekteverzuim

N.B. Een aanvraag van bijzonder verlof (zie schoolgids) dient tijdig vooraf bij de teamleider te worden ingediend.

 
Vakantieregeling schooljaar 2016-2017

​Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

09 juli t/m 21 augustus 2016
03 oktober 2016
17 oktober t/m 21 oktober 2016
26 december 2016 t/m 06 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april t/m 28 april 2017
5 mei 2017
25 mei 2017 (op 26 mei roostervrije dag voor leerlingen)
05 juni 2017
10 juli t/m 20 augustus 2017​

 Vakantieregeling schooljaar 2017-2018
 

Leidens Ontzet
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren 
Zomervakantie

03 oktober 2017
16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 05 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 mei 2018 (N.B. vrijdag 11 mei is een lesdag!)
21 mei 2018
16 juli t/m 26 augustus 2018​