Technasiumleerlingen winnen internationale award

21-12-2017

Mila, Mare, Marloes en Carlijn hebben een internationale award gewonnen bij de wedstrijd Images of Risk Competition in Amerika!

Vorig jaar hebben de 4 meiden voor het vak O&O van het technasium gewerkt aan het bedenken van een veilig olympisch dorp voor de stad Parijs. Tijdens de opdracht hebben ze veel geleerd: wat zijn risico's precies? Welke risico's kun je bedenken? Hoe kun je over risico's en kansen nadenken? En hoe kun je bij het ontwerpen van een stad keuzes maken? Veel onderwerpen bleken belangrijk, maar niet iedereen was het eens. De leerlingen gingen ook nadenken over de vraag 'hoe gaat een planoloog nou eigenlijk om met deze keuzes?'.

De leerlingen kregen in oktober het officiele verzoek namens opdrachtgever Anne Michiels van Kessenich vanuit Amerika om een beeldverslag te maken over het geleerde tijdens het project. 

Ze gingen voortvarend aan de slag. Wat weten we nog over risico's? Zijn er onderwerpen waar we ook over zouden moeten praten als je het over risico's hebt? Wat zijn goede manieren om een risico te tekenen? Hoe teken je een kans? Het resulteerde in het ontwerp van drie posters en deze werden uitgekozen tot overtuigende winnaars in de categorie practitioners. De leerlingen ontvingen gisteren hun oorkonde en een prijs.

In het nieuwe jaar, in januari, gaan we verder met risico en het thema 'Waterbeheersing' samen met het Technolab, museum Boerhaave en het Hoogheemraadschap.