Theatervoorstelling De Grote Sprong

25-09-2018

​De Grote Sprong naar de brugklas wagen en zonder kleerscheuren de overkant halen!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 9 oktober 2018 een theatervoorstelling over de Grote Sprong van de basisschool naar de brugklas.

Voor zowel kinderen als ouders verandert er een hoop als ze naar de middelbare school gaan. Ineens fietst je kind kilometers alleen naar school. Eigen boterhammen mee naar school is niet cool. Iedereen heeft de nieuwste telefoon en je net zo kleden als de rest hoort erbij.  Je kind is niet meer de oudste, maar de jongste en op zoek naar houvast, nieuwe vrienden en identiteit. Waar blijf jij als ouder als de wereld van je kind 180 graden draait?

Waarom willen ouders de hele tijd van alles weten? Waarom kunnen ze je niet gewoon een keer met rust laten? Waarom snappen ze niks? Hoe leg je je ouders uit wat erin je omgaat, wat de nieuwe regels zijn van jou en je vrienden en dat ze zich niet overal mee moeten bemoeien. En wat zeg je eigenlijk tegen je nieuwe vrienden als je een andere mening hebt of het ergens niet mee eens bent. Contact is belangrijk maar waar, wanneer en hoe?​ 

De Grote Sprong is een spoedcursus in het omgaan met de veranderingen en ontwikkelingen die ouders en kinderen tegenkomen als de middelbare school om de hoek komt kijken. Twee acteurs en tevens ervaren gesprekleiders van Theatergroep PlayBack schetsen in scherpzinnige en humoristische acts wat er allemaal gebeurt als je naar de middelbare gaat. Wat de rol is van thuis, familie en vrienden en hoe er kan worden ondersteund. De Grote Sprong geeft moed en kracht de oversteek naar de brugklas te wagen en zonder kleerscheuren en als jezelf aan de overkant terecht te komen.

De Grote Sprong is een feest der herkenning, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en kinderen, waarbij ouders én kinderen allebei welkom zijn!

92% van de bezoekers die eerder ouderavonden bezochten van PlayBack, geven aan dat zij handvatten kregen voor een open gesprek met hun kind.

Zet het in de agenda: De Grote Sprong op 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in Het Volkshuis, Apothekersdijk 33a Leiden. Inloop vanaf 18.30 uur.

De voorstelling is voor iedereen gratis.

​Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgleiden.nl. vol= vol