Onderwijs

​​​​​​​​Uitdagend onderwijs
Wij bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij de vaardigheden die onze leerling nodig heeft voor diens toekomstige loopbaan in een kennisintensieve economie.

Leren is een sociaal proces
Wij geloven dat leren een sociaal proces is en dat iedere leerling opereert als onderdeel van een team op het onderwijsspeelveld. Aandacht voor en duidelijkheid over de onderlinge relaties en verhoudingen zorgen voor veiligheid, wat van essentieel belang is voor de leerling om te kunnen komen tot individuele prestaties.

Projecten/creativiteit
Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs de creativiteit voedt die onze leerling maakt tot de innovatieve, ondernemende burger om wie de maatschappij vraagt, is het van belang om ons onderwijs voortdurend kritisch tegen het licht te houden en de inhoud, vorm, organisatie en/of processen aan te passen, te verbeteren of te vernieuwen.

Balans personalisatie-standaardisatie
In tijden waarin het individu met al zijn wensen, behoeften en verlangens centraal staat, proberen wij te personaliseren op schaal. Dat wil zeggen dat wij de balans zoeken tussen personalisatie en standaardisatie in onze ambitie om te differentiëren naar leerstijl, intelligentie, ontwikkeling, taalniveau en achtergrond.

Voorbereiding op rol als burger
Wij zien de school als oefen- en speelruimte waarin leerlingen worden voorbereid op hun rol van burger in de samenleving. Om het onderwijs een driedimensionale realiteit te maken voor leerlingen is het noodzakelijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij en verbinding te zoeken met de omgeving van de school en de maatschappij.

Maximaliseren van prestaties en kwaliteit
Wij willen onze kwaliteit en prestaties maximaliseren door met gebruikmaking van streefniveaus en resultaten vorderingen van leerlingen te analyseren en ons onderwijs daarop af te stemmen.

Deze koers en kaders van de gehele scholengroep vindt zijn uitwerking in het beleid op het Da Vinci College Kagerstraat. De school beschikt over een schoo​lplan waarin concrete doelen worden geformuleerd om de gewenste resultaten te behalen. 

Onderwijs op Da Vinci College Kagerstraat