Onderwijs in de bovenbouw

Bovenbouw HAVO/VWO
Je kunt bij ons examen doen in vakken die je niet op elke school kunt volgen: Spaans, muziek, tekenen, Natuur, Leven & Technologie en Management & Organisatie. Voor VWO'ers is er ook filosofie en maatschappijwetenschappen. In de tweede fase (vanaf leerjaar 4 van de HAVO en het VWO) werk je naast de gewone lessen aan praktische opdrachten en het profielwerkstuk. We begeleiden je intensief bij je profiel-, studie- en beroepskeuze, waardoor je steeds zelfstandiger keuzes kunt maken.

- Technasium
In zowel HAVO- als VWO-bovenbouw kunnen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen kiezen in de natuurprofielen. Deze leerlingen behalen dan naast het HAVO- of VWO-diploma ook het technasiumdiploma.

- Universiteit Leiden
VWO-leerlingen die graag extra uitgedaagd worden, kunnen deelnemen aan het Pre-University College of LAPP-Top van de Universiteit Leiden.

- Pre-HBO
Voor leerlingen van HAVO 4 wordt er in samenwerking met de Hogeschool Leiden een Pre-HBO-programma aangeboden. Met de Haagse Hogeschool wordt een uitdagend programma ontwikkelde voor leerlingen van HAVO 5.

 

 

Bovenbouw MAVO
Op de MAVO krijg je in leerjaar 3 en 4 algemene vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis en economie. (Beroepsgerichte vakken krijg je bij het VMBO-B of -K op Da Vinci College Lammenschans.). Via praktische opdrachten en stages ontdek je wat jouw beroepsmogelijkheden zijn en welke vervolgopleidingen het best bij je passen. Met je MAVO-diploma stroom je door naar niveau 3 en 4 van het MBO of naar 4 HAVO.

In de bovenbouw