Technasium

​​​​​​​​​​​​​​​​Voor havisten en vwo-ers: technasium!  

Technasiumonderwijs is bijna 15 jaar geleden gestart op een klein aantal scholen in Nederland. Inmiddels zijn er ruim 90 technasia in Nederland die op een vergelijkbare wijze invulling geven aan dit onderwijs en waarvan de kwaliteit gewaarborgd wordt door een intensieve samenwerking van deze scholen in netwerken.  

Met ingang van 2013-2014 heeft het Da Vinci Kagerstraat als enige school in de Leidse regio een technasiumlicentie. Dit betekent dat leerlingen bij ons kunnen kiezen voor onderwijs waarin het vak onderzoek & ontwerpen centraal staat. In alle brugklassen mavo/havo, havo/vwo en vwo maken alle leerlingen kennis met dit vak. Aan het eind van de brugklas kunnen zij zich aanmelden voor de technasiumstroom vanaf de tweede klas havo en vwo. De leerlingen die toegelaten worden tot technasium werken dan vijf uur per week aan onderzoeksopdrachten. De opdrachten hebben betrekking op vraagstukken die spelen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. De leerlingen doen technische en wetenschappelijke kennis op. Bovendien leren ze plannen en organiseren, samenwerken, proces- en productgericht werken, creativiteit ontwikkelen, doorzetten en nog veel meer. Aan het einde van ieder project presenteren de leerlingen de onderzoeksresultaten en ontwerpen aan de opdrachtgevers! Behalve het havo- of vwo-diploma halen ze het technasium-diploma.  

In het volgende filmpje een korte toelichting op technasium: 

 

 

Meer informatie over het technasium op Da Vinci College Kagerstraat lees je op de volgende pagina's:

Waarom kiest het Da Vinci College voor technasium?

Hoe ziet het technasiumonderwijs op Da Vinci College Kagerstraat er uit?

Met wie werkt Da Vinci College samen in het technasium?

Technasium op Da Vinci in het nieuws!

 

In de publicatie voorbeeldscholen (voorlopers op gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie) staat een portret van ons technasium en het vak onderzoek & ontwerpen.

Bezoek ook de website van stichting technasium.

 

  

Technasium