Technologie in het onderwijs - iPads

​Vanaf schooljaar 2015-2016 werken en leren alle leerlingen van de brugklas met een eigen iPad. Het gaat bij het technologie in het onderwijs nadrukkelijk om het verrijken van het aanbod aan uitdagende werkvormen, niet om leerlingen volledig digitaal te laten werken. Leerlingen gebruiken nog steeds pen en papier en in de lessen zijn ook boeken beschikbaar zijn. De iPads van de docenten zijn toegerust met apps waarmee het gebruik van de iPads door de leerlingen in de les te volgen en te sturen is.

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zullen voor de meeste vakken zg. methodelicenties gebruikt worden. Hiermee beschikken leerlingen zowel over het digitale materiaal voor gebruik op school als over tekst- en/of werkboeken die thuis gebruikt kunnen worden. De leerlingen ontvangen de licenties voor het digitale materiaal via de school. De firma Van Dijk Educatie draagt zorg voor de inrichting van de iPads bij de start van het schooljaar.

​​​​Meer informatie over de achtergronden van technologie in de klas vindt u hi​er​.

Op een aantal veel gestelde vragen vindt u hier het antwoord.

Lees ook het interview met de rector, mw. Annick Dezitter, over het werken en leren met je eigen iPad.

Werken en leren met je eigen iPad