Technologie in het onderwijs - iPads

​Vanaf schooljaar 2015-2016 is het werken en leren met een eigen iPad ingevoerd voor alle leerlingen van de brugklas. Het gaat bij technologie in het onderwijs nadrukkelijk om het verrijken van het aanbod aan uitdagende werkvormen, niet om leerlingen volledig digitaal te laten werken. Leerlingen gebruiken nog steeds pen en papier en in de lessen zijn ook boeken beschikbaar zijn. De iPads van de docenten zijn toegerust met apps waarmee het gebruik van de iPads door de leerlingen in de les te volgen en te sturen is.

Vanaf van schooljaar 2017-2018 zullen in de leerjaren 1, 2 en 3 voor de meeste vakken zg. methodelicenties/methodeabonnementen of Max-licenties gebruikt worden. Hiermee beschikken leerlingen zowel over het digitale materiaal voor gebruik op school als over tekst- en/of werkboeken die thuis gebruikt kunnen worden. De leerlingen ontvangen de licenties voor het digitale materiaal via de school. De firma Van Dijk Educatie draagt zorg voor de inrichting van de iPads bij de start van het schooljaar.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 bestaat er de mogelijkheid om bij de firma Van Dijk een iPad te huren. De huur bedraagt € 17,00 per maand (prijs augustus 2017) voor de huur van een iPad met 32GB geheugen, een hoes en een verzekering. Verder is er € 50,00 eigen risico bij schade per schadegeval. Bij de betaling van het eerste termijn zal er ook eenmalig € 75,00 borg worden ingehouden.
De huurperiode is 36 maanden. Na afloop van de 36 maanden moet de iPad worden ingeleverd bij Van Dijk.

​​​​Meer informatie over de achtergronden van technologie in de klas vindt u hi​er​.

Op een aantal veel gestelde vragen vindt u hier het antwoord.

Lees ook het interview met de rector, mw. Annick Dezitter, over het werken en leren met je eigen iPad.

Werken en leren met je eigen iPad