MUN

‚ÄčModel United Nations

Op het Da Vinci College Leiden is het sinds 2007 mogelijk deel te nemen aan Model United Nations. Inmiddels hebben zo'n 100 leerlingen op een of andere wijze aan MUN deelgenomen. De school heeft in de loop der jaren aan zo'n 40 conferenties deelgenomen, in Leiden, Den Haag, Haarlem, Alkmaar en Genua. De school heeft zelf inmiddels 4 keer een conferentie georganiseerd: 1x MINIMUN, 3x DaViMUN,onze eigen conferentie. In totaal hebben 1000 leerlingen aan deze conferenties deelgenomen uit binnen- en buitenland.

 

 

Wat is MUN?

MUN is een Engelstalige simulatie van de echte Verenigde Naties in New York. Tijdens conferenties maken leerlingen deel uit van 'delegations' , en worden dan  'delegates' genoemd. Een delegation vertegenwoordigt een land, zoals Sudan, Canada, of Thailand, of een organisatie zoals UNESCO, de Wereldbank of Greenpeace. Een van de leerlingen is ambassadeur van het land of de organisatie.

Het is de bedoeling dat de leerlingen een bijdrage leveren aan vreedzame oplossingen voor problemen op het gebied van mensenrechten, ontwapening, verdeling van grondstoffen, etc. Zij doen dit d.m.v. het debatteren over resoluties, resolutions, wetsteksten die bindend zijn voor de landen vertegenwoordigd in de VN. Goed debat is alleen mogelijk door grondige voorbereiding.

Research over:
- het land/organisatie m.b.t. feitelijke achtergrond en politieke standpunten
- de onderwerpen die in de commissie op de conferentie besproken worden.

Op basis van deze research schrijven leerlingen een beleidsstuk, de 'policy statement', dat bondig de algemene en specifieke standpunten ten opzichte van de onderwerpen die besproken worden, benoemt. De policy statement wordt op zijn beurt gebruikt voor de opening speech die iedere delegate in zijn commissie geeft. Maar vooral wordt de policy statement gebruikt om voorafgaand aan een conferentie een resolution te schrijven, of delen daarvan. Gewapend met deze tekst gaat de delegate op de eerste dag van een conferentie lobbyen om zoveel mogelijk van zijn standpunten te delen met delegates van andere landen/organisaties. Lukt dit, dan wordt zijn resolution besproken in de commissievergadering.

Deze vergaderingen vormen voor de leerlingen de grootste attractie van MUN conferenties. Hier ga je in debat, hier kom je op voor de mening van jouw land. Het leren van het specifieke taalgebruik van de VN is ook erg boeiend. Het is interessant om te horen dat er zoveel verschillende meningen zijn en dat het toch mogelijk is voor iedereen acceptabele oplossingen te vinden.

Voor wie is MUN interessant?

Wanneer en waar kun je MUN doen?

DaViMUN

MUN