Schoolfonds

Het Schoolfonds

Het schoolfonds is al in 1970 opgericht en wordt bestuurd door ouders. Doelstelling van het fonds is bij te dragen aan extra leermiddelen, die niet of niet voldoende door de overheid worden bekostigd. Het betreft dus niet de basismaterialen die voor rekening van de school (moeten) komen. Het schoolfonds concentreert zich op de extra's die de lessen voor leerlingen specialer maken, het leren vergemakkelijken en/of verlevendigen. Er wordt naar gestreefd dat de gelden ten goede komen aan een brede doelgroep, met voldoende verscheidenheid in vakken, klassen, opleidingstypen en dergelijke. Aanvragen die bij het schoolfonds worden gedaan worden getoetst aan de vraag of het duurzaam is. 

 

Besteding schoolfonds 2015-2016

Door bijdragen vanuit het schoolfonds zijn er in 2015-2016 onder andere de volgende zaken gerealiseerd:

- uitvoering van een Singer Songwriter project;
- aanschaf van een flitser voor de fotoclub FOKA;
- aanschaf van een frisbee-doel voor LO;
- bezoek van een mobiel planetarium;  
- demonstratie Freezing Physics door RINO;
- bezoek aan een ecologische boerderij door alle brugklassers;
- vervanging van diverse muziekinstrumenten;
- deelname aan het jaarlijks vmbo-debattournooi. 

Mobiel planetarium:

 

Klik hier voor een filmpje over het mobiele planetarium.