Schoolfonds

Het Schoolfonds

Het schoolfonds is al in 1970 opgericht en wordt bestuurd door ouders. Doelstelling van het fonds is bij te dragen aan extra leermiddelen, die niet of niet voldoende door de overheid worden bekostigd. Het betreft dus niet de basismaterialen die voor rekening van de school (moeten) komen. Het schoolfonds concentreert zich op de extra's die de lessen voor leerlingen specialer maken, het leren vergemakkelijken en/of verlevendigen. Er zijn heldere criteria opgesteld. Zo moeten de gelden ten goede komen aan een brede doelgroep en tevens verdeeld worden over de diverse vakken, klassen, opleidingstypen en dergelijke. Ook duurzaamheid van het aangevraagde is een belangrijk criterium.  

Besteding schoolfonds 2016-2017

Door bijdragen vanuit het schoolfonds zijn er in 2016-2017 onder andere de volgende zaken gerealiseerd:

- vervanging geluidsinstallatie aula (fase 1);
- uitbreiding leesboekencollectie en deelname The Big Challenge (Engels);
- materialen t.b.v. presentaties kunstwerken (kunstonderwijs);
- aanschaf arduino's, zg. micro-controllers (science);
- vervanging van muziekinstrumenten en luisterapparatuur (muziek).

 
De arduino’s werden in 2016-2017 meteen ingezet voor het onderwijs bij science

 

Zie ook nieuwsberichten over door het schoolfonds gefinancierde projecten:

Programmeren met arduino

The Big Challenge