Zij-instroom

Zij-instromers zijn leerlingen die hun schoolloopbaan op een andere school voor Voortgezet Onderwijs begonnen zijn en deze vervolgen op het Da Vinci College Kagerstraat. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

- een leerling verhuist en kiest voor het Da Vinci College Kagerstraat
- een leerling heeft elders een diploma gehaald en wil een hoger schooltype op het Da Vinci College Kagerstraat volgen (bijvoorbeeld omdat de 'oude' school dit schooltype niet aanbiedt)
- een leerling heeft een sociaal-emotionele reden om over te stappen naar een andere school

De aannameprocedure verloopt altijd via de teamleider van de betreffende afdeling. Hij zal een intake-gesprek houden met leerling en ouders waarin motivatie, achtergrond en kans op succes ter sprake komen. 
Voor leerlingen die, na het behalen van een diploma elders, op Da Vinci College Kagerstraat in een hoger onderwijsniveau willen instromen, gelden criteria omtrent hun cijfers in het examenjaar. Deze criteria zijn in het rechterblokje naast deze tekst te downloaden.

In alle gevallen zal de school informatie opvragen bij de vorige school van de zij-instromer.
De aanmeldprocedure voor zij-instromers op een rijtje:

Stap​Aanmeldprocedure
1Leerling/ouders leveren het aanmeldformulier in bij de administratie van het Da Vinci College Kagerstraat
2De teamleider neemt contact op voor een intake-gesprek
3De teamleider laat weten of er in principe plaats is in gewenste richting/vakkenpakket
4De teamleider doet navraag bij de 'oude' school
5De leerling wordt op de wachtlijst geplaatst
6De teamleider geeft een definitief bericht over plaatsing na de laatste rapportvergaderingen

 Klik hier voor het aanmeldformulier voor zij-instroom.