Tine van Hoornfonds

​​Het Tine van Hoornfonds heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van culturele activiteiten voor de leerlingen van het Da Vinci College Kagerstraat. Het fonds is gesticht met gelden die aan de in 1954 afgetreden directeur van de toenmalige meisjes-H.B.S., mejuffrouw drs. L.J. van Hoorn, door ouders geschonken zijn.

Uitgebreide informatie over het Tine van Hoornfonds vindt u hier​​.