Aanpak

Het leertraject en de begeleiding
Aan het eind van de intakeperiode wordt van elke leerling het traject vastgesteld. Dat wordt met de ouders/verzorgers besproken. Bij elk rapport of bij een verandering van traject worden de ouders op school uitgenodigd. Zo zijn zij goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind/pupil. Wij gaan er van uit dat de leerling ook bij deze gesprekken aanwezig is. Deze gesprekken worden gevoerd met de mentor. Leerlingen die niet gealfabetiseerd zijn in het Latijnse schrift, krijgen voor een deel apart les. Lessen als tekenen, sport en techniek volgen zij met een klas. Zodra zij voldoende gealfabetiseerd zijn, gaan zij voor alle vakken meedoen met een klas. Elke leerling heeft een mentor. Die besteedt extra aandacht en zorg aan deze leerling. Hij/zij nodigt de ouders/verzorgers uit voor een kennismakingsgesprek, let op het welbevinden en de vorderingen, overlegt als dat nodig is met andere docenten en onderhoudt de contacten met de ouders/verzorgers. Omgekeerd zal een leerling, als hij/zij ergens mee zit, in eerste instantie naar de mentor gaan. De keuze van de school of opleiding na de ISK wordt zorgvuldig begeleid. De onderbouwleerlingen worden bij hun overstap naar een reguliere brugklas begeleid door de decaan onderbouw. Om de bovenbouwleerlingen te helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding staat het vak LOB (Loopbaanoriëntatie op Studie en Beroep) op hun rooster. Zij hebben gesprekken met de decaan bovenbouw en bezoeken scholen en studiebeurzen. Als een leerling een vervolgopleiding gekozen heeft, meldt hij/zij zich aan. De beslissing of een leerling wordt aangenomen, ligt bij de nieuwe school of opleiding. Bureau Loopbaanbegeleiding van ROC Leiden is behulpzaam bij het vaststellen van het niveau waarop leerlingen kunnen instromen in het mbo.


DVZ-uren
Voor de leerlingen is er vier keer per week de gelegenheid om op school huiswerk te maken of toetsen in te halen. Het gaat om uren buiten de gewone lestijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Deze DVZ-uren staan op het rooster van de leerlingen en zij moeten er rekening mee houden dat zij die tijd beschikbaar zijn. Het werken gebeurt onder toezicht van een docent aan wie de leerlingen ook vragen kunnen stellen.
Als het voor de voortgang van het leertraject van een leerling nodig is, kan een leerling ook verplicht worden op die uren op school werk te maken. ​

Internationale Schakelklas (ISK)