Contact

Contact scholen

​​​​​​​​​​​​Bezoekadres

Da Vinci Lammenschans
Bètaplein 24​
2321 KS Leiden

Tel. 071-576 92 05
Mail:lammenschans@davinci-leiden.nl

Postadres

Scholengroep Leonardo da Vinci
Postbus 9032
2300 PA Leiden

​​​Schoolleiding

Dhr. I. Bergsma, directeur
ivbe@davinci-leiden.nl

Dhr. A-J. Vonk, adjunct-directeur
avon@davinci-leiden.nl

Teamleiders

Mw. I.  de Man, teamleider klas 1, 2 en 3 Basis en Kader  
idma@davinci-leiden.nl​

Mw. S. van der Horst, teamleider klas 1 t/m 4 MAVO
shor@davinci-leiden.nl

Dhr. F. van Helmond, teamleider klas 4 Basis en Kader
fhel@davinci-leiden.nl

Mw. W. Sneep, teamleider klas 2 en 3 Basis en Kader​
wsne@davinci-leiden.nl

Teamleider ISK

Mw. M. van Driel
mvdr@davinci-leiden.nl

Decaan

Dhr. R. van Kooperen
rkoo@davinci-leiden.nl

 
Vertrouwenspersonen
 
Mw. E. Tisseur
 
Dhr. S. van Haastert
Schoolopleider​

Mw. E. Tisseur
etis@davinci-leiden.nl

​Zorgcoördinator

Dhr. A. van Waardenberg
 
 
Sportcoördinator​

 

Routebeschrijving en parkeren

Komt u met het openbaar vervoer? Check dan www.9292ov.nl.