Internationale Schakelklas

​​​​De internationale schakelklas (ISK) is gevestigd op een aparte verdieping in het gebouw Lammenschans. De ISK afdeling biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het reguliere onderwijs te volgen.

De Scholengroep Leonardo De Vinci is de enige scholengroep in de regio die een schakelklas heeft voor voor neveninstromers (zij komen als asielzoeker, gezinshereniger of om een andere reden) heeft.  In de gemeente Leiden en omgeving is per convenant met de andere scholen voor voortgezet onderwijs afgesproken dat de Scholengroep Leonardo Da Vinci dit onderwijs verzorgt.

Het programma is er op gericht elke leerling zo snel mogelijk te laten doorstromen naar passend Nederlands onderwijs. Dat kan zijn avo, vmbo, mbo of praktijkonderwijs en dat op verschillende niveaus en in diverse leerjaren. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat de leerlingen vaardigheden, kennis en inzichten opdoen die niet direct nodig zijn om een diploma te halen, maar die vaak wel onmisbaar zijn om goed te functioneren in een vervolgopleiding en in de Nederlandse maatschappij. Met gastlessen, excursies en een scala aan activiteiten wordt daaraan extra aandacht besteed. ​

Bekijk ook onze Schoolgids ISK Lammenschans.

Internationale Schakelklas (ISK)