Onderwijsaanbod

Onderbouw
De onderbouwklassen zijn voor alle anderstalige leerlingen van 12 tot ongeveer 15 jaar. De leerlingen worden op niveau geplaatst op grond van hun beheersing van het Nederlands. Tijdens de eerste periode van ongeveer tien weken, krijgen de leerlingen vooral Nederlands aangevuld met vakken als tekenen, rekenen en gymnastiek. Aan het einde van die intakeperiode stellen de docenten het vervolgtraject van een leerling vast. Bij die beslissing kijken zij naar de resultaten, de studievaardigheden, het leertempo en de wens van de leerling zelf. De leerlingen stromen na ongeveer een jaar meestal door naar het speciaal onderwijs, een brugklas in het vmbo of het avo of naar de bovenbouw van de Afdeling Anderstaligen.


Bovenbouw
De bovenbouwklassen zijn bedoeld voor anderstalige leerlingen van 15 tot ongeveer 18 jaar. De leerlingen worden op niveau geplaatst op grond van de beheersing van het Nederlands. Net als de onderbouwleerlingen hebben ook de bovenbouw-leerlingen een intakeperiode van ongeveer tien weken en stellen de docenten aan het eind daarvan het vervolgtraject vast. De leerlingen stromen meestal, na ongeveer twee jaar, uit naar het mbo of naar een vierde klas in het avo. ​

Internationale Schakelklas (ISK)