Ouders groep 7/8

Het Da Vinci College Lammenschans is de grootste VMBO-school van de stad. Hierdoor kunnen we ons aanbod voor de keuzemogelijkheden voor onze leerlingen groot houden. De begeleiding van onze leerlingen zit diep verweven in onze schoolcultuur. Een goede relatie tussen onze leerlingen en leerkrachten staat voorop. Inderdaad hebben we een heel groot gebouw wat in eerste oogopslag niet geschikt lijkt voor onderwijs. Maar wist u, dat we dit grote gebouw hebben ingedeeld in heel kleine schooltjes, die we @home noemen? Hierdoor wordt iedere leerling gezien door het vaste team van leraren waar ze twee jaar lang hun lessen en begeleiding van ontvangen.

AANMELDING

Bij het  Da Vinci College Lammenschans melden ouders hun kind aan voor één van de volgende brugklassen:

Basis-Kader(klein)- brugklas

Basis-Kader         - brugklas

MAVO                ​​ - brugklas

De plaatsing in één van deze klassen wordt bepaald door de plaatsingscommissie, die kijkt naar het onderwijskundig rapport en het advies van de basisschool.

BASIS/KADER - als uw kind een dubbel advies (Basis/Kader) of een enkel advies Basis òf Kader heeft gekregen.

MAVO - als uw kind een Theoretisch/Kader advies òf een Theoretisch advies heeft gekregen.

 

KLASSEN IN DE ONDERBOUW

In onze Basis/Kaderklassen wordt op twee niveaus les gegeven en getoetst. Na de tweejarige brugperiode heeft uw kind kunnen laten zien in welke leerweg hij/zij examen kan doen. Deze leerweg wordt in leerjaar drie en vier gevolgd. 
Dit is dan de Basisberoepsgerichte leerweg of de Kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen die wat extra Leerweg Ondersteuning (LWOO) nodig hebben, starten vaak in een kleinere klas waar o.a. extra instructie wordt gegeven.

Komt uw kind in aanmerking voor onze MAVO dan krijgt uw kind extra begeleiding en instructie van een team gespecialiseerde docenten van wie de leerlingen in klas 1 tot en met 4 les krijgen. Dit garandeert de kans op het behalen van een diploma in het vierde leerjaar.

​LESSEN IN DE ONDERBOUW

Wij vinden dat onze leerlingen meer en beter leren als zij actief met de leerstof bezig zijn. Dit betekent voor onze onderbouwlessen dat wij voor een groot deel afgestapt zijn van het traditionele  klassikale lesgeven. Verschillende werkvormen waarbij de leerstof juist toegepast wordt maar ook het gebruik van tablets bij alle vakken zorgen ervoor dat de leerstof goed beheerst wordt en de lessen uitdagend blijven.

Door samen te werken, ontdekken onze leerlingen hoe belangrijk sociale- en communicatieve vaardigheden zijn.

Door de diversiteit van het aantal gegeven vakken is het vaak lastig de samenhang tussen de verschillende vakken te zien. Wij zorgen voor die samenhang door het werken aan projecten, leergebieden en vakoverstijgende vaardigheden.

Naast het lesprogramma kiezen de aankomende brugklassen een extra programma waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Deze lessen vallen binnen het lesrooster.