Mavo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wie deze leerweg kiest krijgt les in algemene vakken als Nederlands, vreemde talen, wiskunde, natuur-/scheikunde, geschiedenis en economie. Beroepsgerichte vakken worden niet aangeboden. Je krijgt wel via praktische opdrachten en stages een oriëntatie op de beroepenwereld en vervolgopleidingen. Het diploma geeft recht op doorstroom naar de hoogste niveaus (3 en 4) van het MBO of naar het vierde leerjaar van de HAVO. ​​​​​