Onze School

​​​​​​​​​​​​Kennismaking
Het Da Vinci College Lammenschans is druk bezig met onderwijsvernieuwing en talentherkenning. Op deze VMBO-school kijken we in de onderbouw naar jouw mogelijkheden en zoeken we samen naar een geschikte opleiding in de Basis-, Kaderberoepsgerichte- of Theoretische leerweg. Wij staan midden in de maatschappij en wat je in de onderbouw leert pas je in de bovenbouw toe. Werkend aan opdrachten, die wij prestaties noemen, krijg je stap voor stap te maken met aspecten die te maken hebben met samenwerken en zelfstandig werken.  Op deze manier proberen wij je klaar te maken voor een actieve rol in de samenleving. 

 
Onderbouw: talenten herkennen
Wij vinden dat je meer en beter leert als je actief met de leerstof bezig bent. Tijdens de lessen gebruiken we dan ook vaak werkvormen waarin de toepassing van leerstof centraal staat. Daarom zijn wij grotendeels afgestapt van het traditionele klassikale lesgeven. Door de diversiteit van het aantal gegeven vakken is het vaak lastig de samenhang tussen de verschillende vakken te zien. Wij zorgen voor die samenhang door het werken aan projecten, het invoeren van leergebieden en vakoverstijgende vaardigheden. Door samen te werken, ontdek je hoe belangrijk sociale en communicatieve vaardigheden zijn.

 
Plaatsing in het eerste leerjaar
Op onze school kijken we in de onderbouw naar je mogelijkheden en zoeken we samen een passende opleiding in de Basis-, Kaderberoepsgerichte of Theoretische Leerweg. De onderbouw van het Da Vinci College kent een tweejarige brugperiode. Je wordt door de plaatsingscommissie van onze school in de brugklas geplaatst naar aanleiding van de CITO-score en het advies van de basisschool. We plaatsen iedereen daarbij zo veel mogelijk in heterogene groepen van de diverse niveaus; er zijn basis/kader en kader/theoretische klassen. Na de tweejarige brugperiode maak je, na advisering en in nauw overleg met de ouders een keuze voor een bepaalde leerweg binnen onze school.

Talent en zelfstandigheid
Naast de gewone lesstof om de kennis te vergroten, zorgen extra programma’s ervoor dat je talenten op andere gebieden kunt ontdekken.  In de onderbouw kan je kiezen voor een extra programma sport, kunst, dans of techniek. Als je geen extra programma kiest word je op andere manieren uitgedaagd om je talenten te ontdekken . Verder vinden wij het belangrijk dat je zicht krijgt op eigen mogelijkheden en interesses.  De ontdekkingstocht naar de eigen mogelijkheden en interesses wordt intensief begeleid door de mentor, de decaan of eventueel de zorgcoördinator. 
Je wordt bij ons opgeleid om zelfstandig te kunnen functioneren in een beroepssituatie en om je in de maatschappij als zelfstandige burger te kunnen handhaven. Dat leerproces begint al in de onderbouw. Om zelfstandig te kunnen functioneren, dient het leerproces dat ook te zijn. Daarvoor dient meer eigen initiatief genomen te worden. Vaardigheden waar veel aandacht aan besteed wordt is het agendagebruik, maar ook het werk voorbereiden, planning maken en uitvoeren. Alle docenten van het Da Vinci College zijn geschoold in het aanleren van de vaardigheden. Zo wordt voor iedereen bij alle vakken een stevige basis gelegd op weg naar zelfstandig  leren en werken.

 
Bovenbouw
Het onderwijs tijdens de lessen beroepspraktijk in de bovenbouw ziet er heel anders uit dan je gewend bent. Niet meer de hele dag in een lokaal naar de docent luisteren, maar actief bezig zijn. Initiatief is wat we verwachten tijdens het uitvoeren van de opdrachten. Deze worden uitgevoerd samen met andere leerlingen en de resultaten worden uiteindelijk gepresenteerd. Je werkt een bepaalde periode aan opdrachten die uit echte beroepssituaties komen, de algemene vakken zijn in deze opdrachten voor een groot deel geïntegreerd. De docent is tijdens de lessen beroepspraktijk vooral een coach, die naast kennis en vaardigheden ook veel aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van een leerling. 
In het vmbo wordt aan het eind van het tweede leerjaar bepaald welke leerweg je gaat volgen. Dit is afhankelijk van de capaciteiten en de keuze.