Ouderraad

De Ouderraad is er, juist voor `U` en uw kinderen! Ook weer gedurende het schooljaar 2017-2018
De ouderraad van het Da Vinci College Lammenschans bestaat momenteel uit een groep van 8 enthousiaste ouders, allen zeer begaan met de school en leerlingen. Ouders met een uiteenlopende achtergrond (medisch, dienstverlening, kinderopvang,bedrijfsleven..) die met elkaar een sterk betrokken en dynamisch team vormen. 
Ouderraadleden zijn; Sylvia Collé, Richard Epskamp, Fiona Hoogenboom, Mark de Jonge, Greetje Kölling, Maria Menheere, Alina Pascu en Suzanne Ruiten. 
Zij komen gemiddeld 7x per jaar bijeen om zich door de schoolleiding te laten informeren over allerlei lopende zaken. Tevens geeft de OR gevraagd en ongevraagd haar mening én advies over de gang van zaken op onze school.
Vragen die door ons regelmatig gesteld worden zijn;

• Wat kan er verbeterd worden?
• Hoe functioneert de website van de school?
• Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij de school?
• Willen ouders wel betrokken worden bij de school?
• Hoe vergaat het onze kinderen op school?
• Zijn bepaalde signalen uit meerdere klassen opgevangen of betreft het specifieke gevallen?
• Hoe wordt in de klassen met (werk)boeken en tablets omgegaan?
• Hoe is het beleid van school, bv. wat betreft pesten, gezonde snacks, enz.?
• En wat verder nog ter tafel komt.

Elk jaar organiseert de OR een thema-avond. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn o.a.; Alcoholgebruik, Loverboys, Multimedia/internetgebruik en Dyslexie. 
Tijdens deze avonden worden deskundige sprekers uitgenodigd en worden tijdens de discussies <...> ervaringen met de aanwezige ouders uitgewisseld. Over het programma van dit schooljaar wordt nog nagedacht.

Ook treft u ons bij informatie-avonden en de open dag van de school. Wij horen daar graag van u hoe tevreden u bent over de school. Of dat u misschien vindt dat zaken voor verbetering vatbaar zijn? U kunt ook hier uw stem laten horen! Als ouderraad zijn we in staat belangrijke onderwerpen bij de directie aan de orde te stellen.
Wilt u meer weten over de ouderraad? Kom dan gerust langs op één van de vergaderingen. De OR probeert ieder jaar i.v.m. uitstroom 4 nieuwe leden toe te voegen. Ook ú kunt hier actief meedenken.
Wij zullen u via de website en de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen op en over onze school. Mocht u meer willen weten of zelf ook lid willen worden van de ouderraad, neem dan gerust contact met ons op via ​ or-vmbo@davinci-leiden.nl 
U kunt hier het jaarverslag​​ van het afgelopen schooljaar bekijken.