Schoolondersteuningsprofiel

​​​​Het schoolondersteuningsprofiel
De wet passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging  in het SWV een ondersteuningsprofiel  heeft. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan de hand daarvan kan worden bezien of de school kan bieden wat de leerling nodig heeft en wat nog georganiseerd moet worden om in de behoeften van de leerling te voorzien.