Vakantieregeling

 â€‹â€‹Vakantieregeling schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie                           16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                            25 december 2017 t/m 05 januari 2018
Voorjaarsvakantie                      26 februari 2018 t/m 02 maart 2018
Goede vrijdag                            lesdag
Tweede Paasdag                        02 april 2018
Meivakantie                               23 april 2018 t/m 04 mei 2018
Hemelvaart                               10 mei 2018*
Pinksteren                                 21 mei 2018
Zomervakantie                          16 juli 2018 t/m 26 augustus 2018

*Als gevolg van het feit dat er in 2018 twee weken meivakantie geprogrammeerd zijn, zal vrijdag 11 mei (na Hemelvaartsdag) een reguliere lesdag zijn waarbij de leerlingen op school worden verwacht.

 

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie                           22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie                            24 december 2018 t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie                      25 februari 2019 t/m 01 maart 2019
Goede vrijdag                            lesdag
Meivakantie                               22 april 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaart                               30 mei 2019 (31 mei lesvrije dag)
Pinksteren                                 10 juni 2019
Zomervakantie                          22 juli 2019 t/m 1 september 2019