Groep 7/8

Naar de brugklas

De overstap naar de middelbare school is best groot. De school is meestal groter, je krijgt meer docenten én meer vakken.
We doen ons best om de overgang naar de middelbare school soepel te laten
verlopen. Zo kun je op het aanmeldingsformulier alvast aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Als je buiten je woonplaats naar school gaat, delen we je bij voorkeur in bij leerlingen uit dezelfde woonplaats. Zo kun je samen van en naar school fietsen.

Al voor de zomer je nieuwe klas!
In juni kom je kennismaken en leer je je klasgenoten en je mentor alvast kennen. Zo is het een stukje minder spannend als het schooljaar echt begint.

De rol van de mentor
Elke klas heeft een mentor die de vorderingen van jou en je klasgenoten in de gaten houdt. Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan studie-vaardigheden, normen en waarden en sociale vaardigheden. De mentor overlegt regelmatig met je andere docenten. Zo weten we of je extra uitdaging kunt gebruiken of extra ondersteuning nodig hebt. Jij en/of je ouders kunnen altijd een afspraak maken met de mentor.

Als het schooljaar begint
Het jaar begint met een introductie tijdens de kennismakingsdagen. Je doet kennismakingsspelletjes, het lesrooster wordt uitgereikt en je leert de docenten kennen. Natuurlijk leggen we uit hoe het allemaal werkt. Ook leer je de weg in de school kennen en laten we zien waar je met bepaalde vragen terecht kunt.

Plaatsing in de brugklas
Je wordt in de brugklas geplaatst op basis van het advies van de basisschool, het onderwijskundig rapport en de uitslag van de test. Met het onderwijskundig rapport zijn we direct op de hoogte van je sterke kanten en datgene waar je wat meer moeite mee hebt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je direct de juiste aandacht krijgt.