Leonardo Leren

Op het Leonardo College streven wij een duidelijke onderwijsvisie na. Die noemen we Leonardo Leren. Het doel van het Leonardo College is om onze leerlingen te helpen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Wij willen leerlingen opleiden die communicatief sterk, gezond, maatschappelijk betrokken, nieuwsgierig, creatief, sociaal vaardig, zelf bewust, algemeen ontwikkeld en verantwoordelijk zijn.

Het Leonardo Leren is dagelijks zichtbaar in een aantal zichtbare aandachtspunten binnen onze lessen:  

• Relationeel leren – zonder relatie geen prestatie
We hebben zeer veel aandacht voor de relatie tussen de leerling en de docent en tussen de school en de ouders. Dit is de basis voor goede prestaties.
• Uitdagend leren – de lat hoog leggen
We stellen uitdagende doelen voor de leerlingen. Excelleren mag en wordt door school ondersteund.
• Zelfstandig leren – vrijheid in gebondenheid
Plannen is een aan te leren vaardigheid. Wij besteden veel aandacht aan het leren plannen d.m.v. weektaken, planners en studiewijzers.
• Klassikaal leren – met veel wisselende werkvormen
Het sociale proces is voor leerlingen van zeer groot belang. We maken in en met de klas wel gebruik van zeer veel verschillende werkvormen.
• Leren met bewegen – gezond lichaam, gezonde geest
We baseren ons onderwijs op het eeuwenoude principe dat mentale gezondheid en fysieke gezondheid hand in hand gaan.
• Inspirerend leren – motivatie door inspiratie
Een inspirerende docent zal leerlingen motiveren. Motivatie is een belangrijke succesfactor.
• Taalgericht leren – taal is het gereedschap voor leren
Het is erg belangrijk dat leerlingen zich op de juiste manier uit kunnen drukken in woord en geschrift.
• Interactief leren – leren 2.0 @ school
Het gebruik van moderne media bevordert het resultaat van het onderwijs.

We werken met weektaken, zodat de leerling altijd een week van tevoren het huiswerk voor de hele week weet. Zo kan hij/zij het huiswerk goed en op tijd inplannen. Natuurlijk krijgen de leerlingen hulp bij het plannen van het huiswerk. We werken met een studieplanner die speciaal voor het Leonardo College is ontwikkeld.

Ouders en leerlingen hebben toegang tot Magister en hebben zo inzage in de agenda (rooster en roosterwijzigingen) en de cijfers. Ook wordt Magister gebruikt als Elektronische Leeromgeving (ELO), waar leerlingen projecten, opdrachten, taken en studieplanners kunnen vinden.

We vinden persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als schoolprestaties. Daarom organiseren we projecten, reizen, excursies en buitenschoolse activiteiten, waarin veel aandacht is voor zelfstandig leren werken en samenwerken.

 

pijlers.jpg