Leonardo Academie

De volgende activiteiten van de Leonardo Academie* staan op de agenda:

Filosofie en levenskunst: Vier klassieke denkstrategieën

Verdieping en praktijk kunnen goed samen gaan. Hoe je denkt heeft onmiddellijke gevolgen voor wat je doet. Reflectie op je denken resulteert in bekwamer handelen. Reflectie is hét instrument van de Filosofie. Met een viertal klassieke denkers gaan we ons instrumentarium aanscherpen.

Na een introductie waarin aandacht geschonken wordt aan werk en leven van iedere filosoof afzonderlijk volgen er diverse werk- en gespreksvormen waarin we nagaan wat dit denken voor onze eigen situatie kan betekenen. Wat waren de kenmerkende ideeën van deze filosofen? Wat kunnen wij daar nu en hier mee?

Iedereen kan deelnemen aan de bovenstaande activiteiten. Opgave vooraf is noodzakelijk. Als je deel wilt nemen, dan graag een mailtje.

De avonden vinden plaats op donderdag 28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari 2016. We starten om 19.30 en proberen om 21.00 af te ronden.

filosofie en levenskunst Aritoteles.pdf
filosofie en levenskunst Epictetus.pdf
filosofie en levenskunst Epicurus.pdf
filosofie en levenskunst Sextus Empirius.pdf

 

Aanmelden? Graag een mail naar wbel@ldvleiden.nl

Wouter Belier

 

*Platform voor denkactiviteiten voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij het Leonardo College.