Groep 7/8

​​ 

Zit jij in groep 7 of 8? En wil je straks misschien wel naar het Leonardo College? Of naar het Da Vinci College Kagerstraat? Of naar het Da Vinci College Lammenschans? Dan wil je daar natuurlijk eerst rondkijken! Dat kan op verschillende manieren. Misschien kom je wel met jouw klas bij ons op bezoek. Het kan ook zijn dat je ouders naar een voorlichtingsavond komen. Dan kunnen zij jou na afloop een heleboel vertellen. Maar wat je echt niet mag missen, is de Open Dag. Als je die hebt bezocht, weet je alles van de school. En nog belangrijker: dan heb je ook gemerkt hoe fijn de sfeer is.

Aanmelden
Fijn dat u uw zoon of dochter bij ons aan wilt melden. Onze scholengroep bestaat uit drie scholen, die diverse opleidingen aanbieden. U kunt uw kind aanmelden op de school waar het in principe naartoe gaat. Dat kan telefonisch of per e-mail, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken. Of wij uw zoon of dochter kunnen plaatsten op de school waar u hem of haar aanmeldt, hoort u later. Dat hangt af van de Cito-score die uw kind haalt en van het advies van de basisschool.

Plaatsing in de brugklas
Uw zoon of dochter kan bij ons in de volgende brugklassen worden geplaatst:
- vwo+-brugklas
- vwo-brugklas
- havo/vwo-brugklas
- vmbo-tl/havo-brugklas
- vmbo tl (mavo)- brugklas
- vmbo kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg (tl)-brugklas
- vmbo beroepsgerichte leerweg (basis/kader)-brugklas

Komt uw kind in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), dan krijgt het speciale begeleiding. Als dat nodig is, krijgt het bovendien les in een kleine groep.

Alle nieuwe leerlingen worden bij ons getest door een remedial teacher. Is uw zoon of dochter dyslectisch of heeft het een ander leerprobleem? Dan krijgt het in kleine groepjes of zelfs individueel remediale hulp. 

Rechts op deze pagina vindt u informatie over onze scholen die handig zijn bij het kiezen van een nieuwe school!