Privacy en AVG

​​​​​​​Privacy, informatiebeveiliging en AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat over de bescherming van privacy. Om te voldoen aan de AVG volgt onze Scholengroep de door de VO-raad ontwikkelde privacy-aanpak voor de sector Voortgezet Onderwijs. Deze aanpak is met de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder in Nederland) afgestemd. 

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administraties van de scholen, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De scholen maken met leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

In ons Privacyprotocol is beschreven hoe onze scholen omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het Privacyprotocol kunt u openen via volgende link.​