Klokkenluidersregeling

‚ÄčKlokkenluidersregeling

De scholengroep heeft een Klokkenluidersregeling. Voor werknemers was er al het Huis voor Klokkenluiders. Deze regeling voorziet in een commissie waar leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordiger terecht kunnen als de interne procedure onvoldoende oplevert.

De Klokkenluidersregeling:

  • dient uitsluitend voor ernstige misstanden of vermoedens daarvan
  • biedt een heldere beschrijving van de procedure en de zorgvuldigheidsvereisten
  • biedt betrokkene bescherming tegen benadeling
  • is niet bedoeld voor klachten

De regeling is opgesteld door de VO-raad. Met het (letterlijk) overnemen van deze regeling zijn we automatisch aangesloten bij de landelijke commissie 'Melden van een misstand' die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. In de Klokkenluidersregeling kunt u vinden hoe u deze commissie kunt bereiken. De Klokkenluidersregeling LdV kunt u openen via onderstaande link.

Klokkenluidersregeling LdV.pdf