Missie en Visie en Kernwaarden

Leonardo da Vinci kijkt vooruit!


Missie
Onze gezamenlijke missie is werken aan talent. Wij realiseren met elkaar door talent en ambitie gedreven onderwijs. Individuele persoonsvorming en talentontwikkeling vinden  plaats binnen rijke sociale contexten uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

 missie.png


 

Visie
Talent wordt ontdekt en ontwikkeld middels uitdagend onderwijs: onderzoekende en ontdekkende leerlingen die inzicht krijgen in hun eigen persoonlijkheid en leren zichzelf richting te geven.

 visie.png


 


Kernwaarden
Wij vinden het van belang dat leerlingen, ouders, collega’s en leidinggevenden handelen volgens
onze kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid, inzet. Deze zijn zichtbaar aanwezig en blijken uit onze attitude.