Raad van Toezicht

Toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Deze ziet er op toe of het
bestuur zijn taak goed uitoefent en houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van
Toezicht kan het bestuur adviseren, is klankbord en houdt toezicht volgens het Toezichtkader.
Tenminste vijf keer per jaar vergaderen het bestuur en de Raad van Toezicht met elkaar.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:   

 Dhr. R.W.J. van Damme
 Dhr. F. Koopman
 Mevr. P.E. Lems (voorzitter)
 Dhr. L.J. Veldhuyzen
 Dhr. M.R. Van Zelst

De Raad van Toezicht houdt toezicht volgens het Toezichtkader.

Toezichtkader Raad van Toezicht LdV 2018.pdf