Wij bieden

De Scholengroep Leonardo da Vinci  is een dynamische organisatie waar het op alle scholen prettig werken is. Zoals we het voor leerlingen belangrijk vinden dat ze zich ontwikkelen, zo vinden we dat even belangrijk voor onze medewerkers. We bieden goede arbeidsvoorwaarden op grond van de cao voor het voortgezet onderwijs.

Wij bieden secundaire arbeidsvoorwaarden als:

  • Goede mogelijkheden om in overleg de werktijden af te stemmen op de privé-situatie;
  • Fietsplan;
  • Premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Collectieve ziektekostenverzekering;
  • Mogelijkheden om via collectieve regelingen verzekeringen en financiële producten af te nemen.