Ouders in de GMR

Details

​​​​​​​Wat is de positie van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad)?

De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is aangegeven over welke onderwerpen het College van Bestuur (CvB) de GMR dient te informeren, waar het CvB aan de GMR advies over dient te vragen en voor welke onderwerpen het CvB instemming van de GMR nodig heeft.

Wat verwachten we van een GMR-lid?

U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met het College van Bestuur (CvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle scholen van de Scholengroep Leonardo Da Vinci.

​​De GMR heeft 9 à 10 vergaderingen per jaar met het College van Bestuur. Deze vergaderingen zijn altijd op dinsdagavond (18.00 − ±20.00 uur).​
Vergaderdata 2018-2019 zijn: 6-11, 4-12, 29-01, 19-02, 26-03, 09-04, 21-05 en 25-06.

GMR-leden besteden tussen de vergaderingen in thuis tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen.​
Wat bieden wij een GMR lid?

Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met het CvB. Onze betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs.
U kunt als nieuw GMR-lid desgewenst de basiscursus medezeggenschap volgen. Dit is een waardevolle investering. Ook zijn andere cursussen mogelijk. Bijvoorbeeld 'Hoe lees ik een begroting?'

Welke termijnen gelden voor een GMR lid?

De zittingstermijn is in principe 3 jaar, eventueel kunt u daar nog een tweede termijn aan vastknopen, zolang uw kind op een van de scholen van de scholengroep zit.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met een GMR-lid voor uw school

Kagerstraat: ​Marianne Laponder mlap@ldvleiden.nl
Lammensch​ans: Laurens Jonkhof ljon@ldvleiden.nl
Leonardo: Mark Gritter mgri@ldvleiden.nl​​​
09-10-2018
Marianne Laponder