Stage

                                                     logo ROS.png

Stages
De Scholengroep Leonardo da Vinci maakt werk van talent van leerlingen, maar ook het herkennen en ontwikkelen van talent van (potentiële) docenten heeft onze aandacht. Om die reden maken wij deel uit van de door OCW erkende Academische opleidingsschool ROS Rijnland. Dit is een samenwerkingsverband van zes scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Leiden en de Duin- en Bollenstreek:

  • Bonaventuracollege
  • Teylingen- college
  • Northgo- college
  • Fioretticollege
  • Rijnlands Lyceum
  • Da Vinci College

Het samenwerkingsverband van ROSRijnland werkt met vier opleidingsinstituten, namelijk:  het ICLON (eerstegraads lerarenopleiding Leiden), TULO (universiteit Delft), de tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO). Binnen het samenwerkingsverband bundelen we onze krachten op het gebied van: opleiden, begeleiden en professionaliseren. De Academische opleidingsschool ROSRijnland leidt jaarlijks een groot aantal docenten op en vervult daarmee een belangrijke opleidingsfunctie voor de hele regio.

Naast reguliere stages bieden wij ook (in overleg) onbezoldigde duale stageplaatsen aan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van de ROS Rijnland of bij de opleidingscoördinator van de Scholengroep Leonardo da Vinci, Myra Warmer(mwar@davinci-leiden.nl)


Begeleiding
De  Scholengroep Leonardo da Vinci beschikt over een uitgebreide begeleidingsstructuur. Iedere school heeft een begeleidingsteam van meerdere goed opgeleide begeleiders onder leiding van een schoolopleider. Nieuwe docenten kunnen bovendien rekenen op een eigen coach terwijl studenten door een ervaren Begeleider Op School en vakbegeleider worden begeleid. Juist voor een startende docent kan deze manier van begeleiden een goede ondersteuning zijn.

De scholengroep heeft bovendien een uitgekiend workshopprogramma voor studenten, nieuwe en zittende docenten. Onze workshops ondersteunen het programma van de opleidingen en verrijken de kennis van reeds bevoegde docenten waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met verschil in ervaring.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de opleidingscoördinator van de Scholengroep Leonardo da Vinci, Myra Warmer(mwar@davinci-leiden.nl)