Zorgcoordinator

Details

Scholengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit drie scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Noachstraat en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat (mavo, havo, vwo, Technasium) en Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader, ISK). Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen. ISK staat voor Internationale Schakelklas die onderwijs biedt aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het reguliere onderwijs te volgen.

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet.

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat.

Voor het Da Vinci College Lammenschans zoeken wij per 1 oktober of zoveel eerder als mogelijk, een

Zorgcoördinator 0,8 fte M/V

Het betreft een LC functie met doorgroeimogelijkheden naar LD met een kleine lesgevende taak.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

Uiteraard verwachten wij van onze docenten constructieve en betekenisvolle lessen. Maar de Scholengroep Leonardo da Vinci staat voor meer. Onder het motto “Werken aan talent” staan wij voor talentherkenning en -ontwikkeling. Dit doen we door extra programma’s aan te bieden op het gebied van sport, kunst, dans en science. Tevens hebben we aandacht voor een goede balans tussen theorie en praktijk en bieden we ruimte voor het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van leerlingen. Ook een leerling die extra zorg nodig heeft bieden wij een goede begeleiding. Natuurlijk hebben wij een gedegen lesprogramma, de uitstekende eindexamen resultaten van onze leerlingen bevestigen dit.

Profiel
U onderschrijft de kernwaarden, de visie en de missie van de Scholengroep Leonardo da Vinci.
U bezit het vereiste diploma, bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied en daarnaast ben u flexibel en innovatief.
U beschikt over het inzicht om het talent bij de leerlingen te herkennen en te ontwikkelen en wilt ook uw eigen kwaliteiten en talenten verder ontwikkelen.
U herkent zich in onze manier van lesgeven en hebt de vaardigheden en het enthousiasme om dit op een motiverende wijze over te brengen op onze leerlingen.
U heeft in hoge mate affiniteit met het type onderwijs en de doelgroep. Daarnaast bent u in het bezit van enige ervaring in een leidinggevende positie in het onderwijs.
In het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid in het VO is een vereiste.

Functie
Op elke afdeling is een team van docenten verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces en de leerlingbegeleiding. Het onderwijs wordt uitgevoerd binnen de kaders van de visie en de missie van de Scholengroep. Daarbinnen is aandacht voor kennis, vaardigheden en attituden. De zorgcoördinator geeft leiding aan de monitoring van processen rond de leerlingenzorg en aan de interne samenwerking van medewerkers en een adequate betrokkenheid van externe deskundigen/hulpverleners in verband hiermee.
De school wordt aangestuurd door een directeur, een adjunct directeur en vijf teamleiders. De zorgcoördinator functioneert zeer zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de directie van Da Vinci College Lammenschans.

Aanbod
De Scholengroep Leonardo da Vinci is een dynamische organisatie waar het op alle scholen prettig werken is. De sfeer is ontspannen en collegiaal. Wij bieden vele mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van kwaliteiten en talenten. Op grond van de CAO VO bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een fietsplan en mogelijkheden om via collectieve regelingen een ziektekostenverzekering, verzekeringen en financiële producten af te nemen.
De aanstelling geldt voorlopig voor één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor 1 oktober 2018 zal uw functioneren worden beoordeeld.

Tot 14 augustus 2017 kan er via deze link​ gereageerd worden. Het 1ste gesprek vind plaats in week 34.
Voor eventuele vragen kunt u bellen of mailen met de heer I. Bergsma, directeur Da Vinci College Lammenschans, 06-41390053, IVBE@davinci-leiden.nl.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.
Zorgcoordinator
Da Vinci College Lammenschans
0,8
12-07-2017
Dhr. I. Bergsma