Kunst en cultuur

​Dé school voor wie 'iets met kunst heeft'

Wie ons gebouw binnenloopt, ziet het meteen: Da Vinci College Kagerstraat is een school voor kinderen die 'iets met kunst hebben'. Dat kan zijn: beeldende vorming, dans, muziek of theater. Daar kunnen de leerlingen in de onderbouw uit kiezen, zij volgen dan een extra programma: de ku​nstklas. Onze school heeft hiervoor prima faciliteiten, zoals een oefenruimte met podium en professionele licht- en geluidsapparatuur. Ook hebben we een danszaal met spiegelwand. Wie dat wil, kan ook in de bovenbouw muziek en tekenen volgen en het kiezen als examenvak.

 

Da Vinci College Kagerstraat is een erkende Cultuurprofielschool.

Leef je uit!