Excursiebeleid


Waarom excursies
Het Leonardo College vindt het belangrijk dat leerlingen ook buiten de school leren. Niet alles wat er te leren valt kun je in het gebouw doen, sterker nog, veel is er buiten te ontdekken. In de schoolcarrière van leerlingen staan daarom op diverse momenten excursies gepland. Er zijn verschillende soorten excursies: korte excursies van één dag in de buurt, meerdaagse excursies, excursies die vakgebonden zijn of juist vakoverstijgend. Alle soorten excursies vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Kosten excursies
Ouders betalen de kosten van de excursies. In de schoolgids staat vermeld welke kosten de ouders in welk jaar kunnen verwachten. Kosten voor de excursies worden apart geïnd, bij voorkeur via een eenmalige machtiging die wordt ingevuld als de ouder toestemming geeft voor deelname aan de excursie. Ouders die in financiële nood zitten, kunnen aanspraak maken op een mogelijke tegemoetkoming in de kosten of betalingsregeling. De kosten van een excursie worden vooraf gemaakt; bij uiteindelijke niet-deelname kan geen restitutie plaatsvinden. De school sluit geen annuleringsverzekeringen af.

Organisatie excursies
Excursies vormen een onderdeel van ons onderwijsprogramma. Deelname is daarom van groot belang. In voorkomende gevallen organiseert de school een programma voor achterblijvers. Leerlingen die achterblijven missen echter de unieke ervaringen die buitenschoolse activiteiten nu juist zo verrijkend maken.