Lyceo

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken. De school begeleidt en ondersteunt de leerlingen in een buiten de lessen, maar in sommige situaties is er meer ondersteuning wenselijk.

Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun ambities waar te maken. Wij zijn beschikbaar op die momenten dat tijdelijk extra inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een kind. In het schooljaar 2018-2019 biedt Lyceo naast de begeleiding en de examentrainingen op school huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examenbegeleiding aan op het Leonardo College.

De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met klas 6 en van mavo tot en met vwo. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten.

 

Huiswerkbegeleiding

Lyceo biedt leerlingen drie, vier of vijf middagen per week hulp en aandacht bij het plannen, maken, uitleggen en overhoren van het huiswerk. Lyceo besteedt daarnaast onder meer aandacht aan studievaardigheden, agendagebruik, het maken van verslagen en het evalueren van behaalde cijfers. Lyceo werkt met een geautomatiseerd huiswerkvolgsysteem. Hierin wordt al het huiswerk van iedere leerling bijgehouden. Daarnaast geeft het huiswerkvolgsysteem inzicht in het rooster, de cijfers en de planning van al het huiswerk. Iedere leerling werkt met een individuele planning.

 

Bijles en coaching

Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. De coaching is voornamelijk gericht op het leren leren. Voor de individuele examenbegeleiding verzorgt Lyceo een traject op maat.

 

Examenbegeleiding

Lyceo is de grootste examentrainer van Nederland en biedt uitkomst voor examenkandidaten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en eindexamen als gedurende het gehele examenjaar. Lyceo overlegt regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Meestal gebeurt dit telefonisch of - als daar behoefte aan is - in een persoonlijk  gesprek.

 

Over Lyceo

Meer informatie over Lyceo vindt u hier​.

 

Contact

Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met vestigingscoördinator Lisette Schouten.

T: 06- 30 03 89 45

E: lisette.schouten@lyceo.nl