Ouderraad

​​​​De Ouderraad van het Leonardo College aan de Noachstraat nodigt U uit:

U bent welkom om deel te nemen aan de besprekingen. Om deel te nemen aan de Ouderraad is het van belang één of meerdere kinderen hier op school te hebben zitten. Als ouder wil je kunnen meepraten over zaken die op school en in de omgeving hiervan spelen.
Naast de medezeggenschap van de Scholengroep Leonardo da Vinci als geheel kent het Leonardo College een Ouderraad. Deze Ouderraad spreekt met de schoolleiding over vele onderwerpen maar de bevoegdheden zijn vrij beperkt. Dit maakt niet uit want de gesprekken verlopen in goede harmonie en als het nodig is kan contact worden gelegd met de Medezeggenschapsraad. Eén ouder die lid is van de Medezeggenschapsraad maakt ook onderdeel uit van de Ouderraad zodat het onderling contact kan worden onderhouden. De Ouderraad geeft informatie door middel van artikelen in het ouderbulletin, tijdens thema-avonden, naar aanleiding van vragen en naar aanleiding van gebeurtenissen. De Ouderraad treft u op school aan op Informatieavonden, ouderavonden, open dagen en bij feestelijke gelegenheden.
De leden van de Ouderraad proberen invloed uit te oefenen op de gang van zaken op school en de omgeving. Voorbeelden van onderwerpen waarover gesproken wordt zijn :

- Zakgeld
- Eetgedrag: snoepen en het nuttigen van groente en fruit en het hiermee samenhangende aanbod in de schoolkantine
- In gesprek blijven met je kind ( communiceren met pubers ). Moeilijke gesprekken met je kind op school en thuis
- Puberteit en de verschillende gevolgen hiervan
- Opvoedingsvraagstukken
- Kinderen en Internet gebruik
- Huisvesting van de school
- Uitvallende lesuren en vacatures voor onderwijzend personeel