Overzicht excursies

​Overzicht schooljaar 2017-2018

Afdeling/klas

Naam en doel van de excursie

Kosten indicatie

school

Uit vrijwillige

ouderbijdrage

ouders

brugklassen

Naturalis: verdiepingsstof biologie

Technolab Leiden

€ 4

€ 25

€ 4

1 vwo

Bezoek Rijksmuseum van Oudheden en Rijksmuseum voor Volkenkunde: kennis maken met de wereld van een museum achter de schermen, onderdeel museumleerlijn

€ 30

€ 30

2e klassen

Ardennen, 2e klasdagen: leerlingen volgen 3 dagen een uitgebreid kennismakingsprogramma in de nieuwe samenstelling in klas 2. Onderlinge klassenverband wordt versterkt.

€ 160

€ 160

2e klassen

stormvloedkering, bezoek in kader van de projectweek water (1 dag) en zwembadbezoek

€ 20

€ 20

2 vwo

Leiden, archief en Boerhaave: in kader van museum leerlijn

€ 30

€ 30

2 mavo

Technolab in Leiden

€ 25

3 mavo

Aken: kennismaken met de Duitse taal in realistische omgeving (1 dag)

London: uitgebreid programma om in realistische omgeving kennis te maken met de Engelse taal en cultuur. (5 dagen)

€ 20

 

€ 500

€ 20

 

 

€ 500

3 havo

Aken: kennismaken met de Duitse taal in realistische omgeving (1 dag)

Brussel: kennismaken met de Franse taal in realistische omgeving (1 dag)

Ieper/Lille: kennismaken met Frans taalgebied en geschiedenis eerste wereldoorlog (2 dagen).

€ 20

 

€ 35

 

 

€ 95

€ 20

 

€ 35

3 vwo

Aken: kennismaken met de Duitse taal in realistische omgeving (1 dag)

Ieper/Lille: kennismaken met Frans taalgebied en geschiedenis eerste wereldoorlog (2 dagen).

Leiden Naturalis en Hortus: in kader van museumleerlijn

€ 20

 

€ 95

 

 

€ 30

€ 20

 

 

 

 

€ 30

 

 

€ 95

4 mavo

Den Haag: bezoek Tweede Kamer in kader van maatschappijleer

€   8

€ 8

4 havo

Berlijn: uitgebreid programma in kader van kennismaking, CKV, tweede fase (5 dagen)

Leiden: Leidse Hogeschool, kennismaken met vervolgopleidingen in kader van Loopbaanoriëntatie

Den Haag: programma rond het Nederlands parlement en geschiedenis van de rechtsstaat, in het kader van de vakken geschiedenis en maatschappijleer

Den Haag: bezoek Tweede Kamer in kader van maatschappijleer

Leiden: programma rond multiculturele samenleving

Op school: ckv-dag

€ 390

 

€ 0

 

 

€ 10

 

 

 

€ 8

 

€ 0

 

€ 0

 

 

 

 

 

€ 10

 

 

 

 


 €   8

€ 390

4 vwo

Potsdam: Duits: kennismaking taal en cultuur in een uitwisselingsprogramma (3 dagen)

Leiden Sieboldhuis en Lakenhal: in kader van de museumleerlijn

Den Haag: bezoek Tweede Kamer in kader van maatschappijleer

€250

 

 

€ 30

 

€   8

 

 

 

€ 30

 

€ 8

€ 250

5 havo

5 vwo

Rome: uitgebreid programma, kennismaken andere cultuur, versteviging band. (5 dagen)

€ 545

€ 545

6 vwo