Verzuim

Ziek melden van leerlingen
Wanneer de leerling ziek is, dient de ouder/verzorger deze iedere ochtend opnieuw ziek te melden tussen 07.30 en 08.30 uur op T 071-576 8202.
Wanneer de leerling beter is, moet hij een briefje (verklaring van afwezigheid 2) overhandigen aan de conciërge waarop de naam, klas en data van afwezigheid vermeld staan. Bij ziekte, langer dan 5 dagen, dient de ouder contact op te nemen met de mentor. In overleg kan er werk mee naar huis worden gegeven.

Formulieren bij verzuim
verklaring van afwezigheid vooraf (1): voor het vooraf melden van verwacht verzuim (tandarts e.d.)
verklaring van afwezigheid achteraf.pdf (2): voor het achteraf melden van ziekteverzuim

N.B. Het aanvragen van bijzonder verlof (zie schoolgids) gaat altijd vooraf via de teamleider.