Ouders

 

Het Leonardo College is de actiefste school van de stad. De sportieve cultuur zit diep verweven in de sfeer en de cultuur van de school. Dat maakt van het Leonardo niet alleen een regelrechte sportieve school, maar ook een school waar teamgeest en uitdaging hoog in het vaandel staan. Ook als je niet of
nauwelijks sport. Of zoals we hier zeggen: sportiviteit is een state of mind. 

 Dit sportieve profiel maakt het Leonardo College uniek. Onze school is één van de dertig Topsport Talentscholen die het ministerie van Onderwijs heeft geaccrediteerd. Dat betekent: bijzondere studie- en sportfaciliteiten voor topsporters. Maar ook aan breedtesport wordt veel aandacht besteed. Het is daarom een goede plek voor alle soorten 'actieve' leerlingen.  

 Bij ons op school is het belangrijk dat leerlingen zichzelf uitdagen. Of je nu mavo doet en een topsporter bent of vwo doet en zo af en toe voor je plezier een balletje slaat. Hier op school bewaken we de teamgeest om elkaar uit te dagen tot (nog) betere prestaties en misschien nog wel belangrijker, de bereidheid om elkaar daarbij te helpen. Of je nu in de touwen hangt of worstelt met wiskunde. 

Ambitie
Het is onze ambitie om onze leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de maatschappij. We bieden de leerlingen uitdagingen in een veilige omgeving, zodat hun zelfbeeld duidelijk wordt, hun zelfvertrouwen groeit en ze uiteindelijk een passend diploma behalen.

Onze missie
Onze missie 'Werken aan je talent' maakt duidelijk hoe wij deze ambitie denken te realiseren. Werken aan je talent betekent voor ons talent- en ambitie gedreven onderwijs. Dat houdt in dat wij uitgaan van de talenten van onze leerling. Onder talent verstaan we het volgende: Talenten zijn aangeboren, zij zijn weliswaar niet te leren, maar kunnen wel ontdekt en ontwikkeld worden.

Wij helpen onze leerlingen hierbij door uitdagend onderwijs te bieden, dat aansluit bij de competenties waarover de leerling beschikt. Willen we gezamenlijk onze ambitie realiseren dan is het van belang dat zowel ouders, leerlingen, collega's als leidinggevenden handelen volgens onze kernwaarden: Respect, verantwoordelijkheid en inzet voor jezelf, voor een ander, voor je omgeving.