(voor) Examenklassen

​Vakkenpakketkeuze
Voor de diverse afdelingen moet er door leerlingen een vakkenpakket gekozen worden. In het jaar van keuze is er een uitgebreid begeleidingsprogramma om leerlingen te helpen tot de juiste keuze te komen. Ook wordt er een ouderavond georganiseerd om ouders op de hoogte te brengen. Hieronder staan per afdeling de verschillende keuzemogelijkheden; 

Doorstroommogelijkheden
Op het Leonardo College is het onder voorwaarden mogelijk om door te stromen van 4 mavo naar 4 havo of van 5 havo naar 5 atheneum. In de bijlagen vindt u hier meer informatie over.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
In de klassen 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 atheneum worden al vakken aangeboden die van invloed zijn op het eindcijfer. Van die vakken is helder omschreven welke toetsen er zijn, wat er getoetst wordt, wat de weging is, in welke periode ze gegeven worden. Deze omschrijvingen staan, samen met het examenreglement in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Rekentoets

Wat is een rekentoets?
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten voor hun eindexamen deelnemen aan de landelijke rekentoets. Dat is een door de overheid verplicht gestelde toets die vaststelt of de leerling over voldoende rekenvaardigheden beschikt. Er zijn twee niveaus: eentje voor de mavo en eentje voor havo-vwo.
De rekentoets wordt digitaal afgenomen. De regels omtrent afname en beoordeling van deze toets zijn vergelijkbaar met die van de schriftelijke toetsen in het eindexamenjaar. Dat wil onder meer zeggen dat de uitslag van de toets na verloop van tijd door het Cito aan de school wordt medegedeeld.


Hoe telt de rekentoets mee?
Op dit moment zijn er twee regelingen:
A             voor leerlingen die in 2015 examen doen.
Voor deze leerlingen geldt dat dit cijfer wél op het diploma komt maar niet meetelt voor het slagen of zakken. Leerlingen die voor de rekentoets die in 4 havo werd afgenomen een onvoldoende haalden, kunnen dat cijfer in maart verbeteren met een herkansing.

B             voor leerlingen die in 2016 examen doen.
Vanaf het examenjaar 2016 telt het behaalde cijfer mee in de Slaag-Zakregeling. Dus: alle leerlingen die dit jaar in een voorexamenklas zitten, krijgen daarmee te maken. Elke leerling heeft vier kansen om een voldoende cijfer voor deze toets te halen. In het jaar 2016 geldt als een voldoende: elk cijfer van 4,5 en hoger.
Belangrijk: wie doubleert, verliest de behaalde cijfers en begint met een schone lei.

Wanneer doe je de rekentoets?
Dit schooljaar zijn er twee toetsmomenten: eentje in maart en eentje in mei-juni.
De leerlingen die in de voorexamenklas zitten gebruiken in maart 2015 hun eerste mogelijkheid om de rekentoets te maken. Op deze toets worden ze in de modules Rekenen voorbereid.
Wie de rekentoets in maart onvoldoende maakt, krijgt in mei/juni een tweede kans. Leerlingen die door ziekte in maart niet kunnen deelnemen aan de eerste ronde krijgen in mei/juni hun eerste kans of krijgen in het eindexamenjaar twee kansen, in januari en in maart.
Leerlingen in een eindexamenklas hebben allemaal al een cijfer in de voorexamenklas gehaald. Zij kunnen in maart proberen dat cijfer te verhogen.

Vanaf 2015-2016 zijn er in een schooljaar zijn er drie momenten om aan deze landelijke toets mee te doen: in januari, in maart en in juni.

 

 

2014-2015: 3 mavo, 4 havo, 5 vwo

2015-2016: 4 mavo, 5 havo, 6 vwo

 

maart

juni

januari

maart

bestemd voor

  • eerste kans
  • leerlingen die in maart absent waren
  • tweede kans
  • derde kans
  • vierde kans

 

 

 

Tijdschema eindexamenjaar
Het examenjaar is een jaar met een druk programma. Gedurende het schooljaar vinden diverse toets momenten plaats. In de PTA is de jaarindeling is een overzicht te vinden van alle belangrijke momenten in het examenjaar.

Extra examentraining op school

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief. 

 

Direct inschrijven
Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via
www.lyceo.nl/leonardo. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.


Examentraining 2018

Binnenkort vindt u hier het examentrainingboekje 2018.

Centraal examen

  • Examengids mavo
  • Examengids havo
  • Examengids v​wo

Exameninformatie van de overheid

Klik hier om voor meer informatie om goed voorbereid het examen in te gaan.

 

Folder mavo
Folder havo
Folder vwo