Gedragscode


Op een school werken en studeren veel verschillende (jonge) mensen. Elk van die mensen heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen taken, zijn eigen mogelijkheden en talenten. Om zoveel verschillende mensen optimaal te laten functioneren, heeft het Leonardo College een gedragscode opgesteld. Die gedragscode omschrijft waar we met elkaar vanuit gaan en waar we elkaar op aan spreken. Die gedragscode is het fundament voor een veilige en prettige werksfeer in de school. Het kernwoord in de Gedragscode is respect. In dat woord komt tot uiting dat je bereid bent rekening te houden met belangen, gedachten, opvattingen van anderen. Dat wordt zichtbaar in het volgende schema.

Gedragscode Leonardo College

Respecteer jezelf

Geen grof taalgebruik
Geen lelijke woorden
Geen brutale toon

Respecteer elkaar

Niet pesten
Geen ruzie maken
Geen spullen afpakken

Respecteer afspraken

Huiswerk maken
Schoolspullen meenemen
Op tijd zijn

Respecteer de werksfeer

Niet schreeuwen
Rustig zijn in gangen
Fluisteren in de les

Respecteer je omgeving

Geen rommel in pauzes
Schoolplein schoonhouden
Niets beschadigen