Havo

Klas 3
Te groot voor een servet, te klein voor een tafellaken: een derdeklasser is geen beginneling meer, maar ook nog niet toe aan het echte werk van de examens. Tegelijk begint bij velen de puberteit op te spelen, met alle gevolgen van dien. De leerlingen in het derde leerjaar van de havo vragen en krijgen daardoor veel begeleiding van de mentoren. Behalve vanwege deze aspecten is dit nog om een andere reden een cruciale fase: in de loop van dit jaar moet het de leerling duidelijk worden welke richting hij met zijn studie op zal gaan. Het is het laatste jaar met een vol vakkenpakket met alle vakken daarin, van de moderne vreemde talen tot en met de meer natuurwetenschappelijke vakken. Veel aandacht gaat dan ook uit naar een goed keuzeproces dat rond maart uitmondt in een keuze voor een profiel in de bovenbouw.

Tweede Fase
In de bovenbouw van het havo-onderwijs wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. Omdat veel leerlingen de overstap van klas 3 naar klas 4 als groot ervaren, krijgen ze zowel in de les als via de mentor begeleiding bij het zelfstandig plannen van werkzaamheden. Sommige taken hebben weinig uitstel, andere belopen enkele maanden: het vereist nauwgezetheid en discipline om dat goed te doen! Elke vakdocent schrijft voor een periode van minstens zes weken een studiewijzer. Daarin is per week genoteerd wat de lesdoelen en de taken zijn. Deze studiewijzers hebben de leerlingen ter beschikking via de Elektronische Leeromgeving van het Leonardo College. Ze kunnen de ELO openen waar ze maar over internet beschikken, in de les, in tussenuren, thuis. Steeds vaker plaatsen docenten op de ELO ook ondersteunend lesmateriaal zoals uitwerkmodellen of links naar aanvullend lesmateriaal.
De vierde klas is een plek waarin diverse leerlingenstromen samenkomen: bevorderde leerlingen uit 3 havo, opstromers uit de mavo, afstromers uit het vwo, doublanten, instromers van andere  scholen. Om deze gevarieerde populatie tot een eenheid te smeden, organiseert de school diverse buitenschoolse activiteiten. Het klapstuk vormt een buitenlandse reis naar Berlijn in oktober.

Aanbod
Op het Leonardo College kunnen de leerlingen alle profielen kiezen die in de wet zijn gedefinieerd: Cultuur en Maatschappij, Cultuur en Economie, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Bij deze profielen is een door de praktijk beproefd aanbod van vakken in de vrije ruimte. Gezien het accent dat de school legt op bewegen is het logisch dat ook het vak Bewegen, Sport en Maatschappij gekozen kan worden. Veel leerlingen doen dat.

Kernvakken
Het belang van de kernvakken is sinds enkele jaren toegenomen. Leerlingen mogen op hun eindlijst maximaal één vijf hebben voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde. Om leerlingen beter toe te rusten voor deze vakken krijgen de leerlingen zowel in klas 4 als in klas 5 extra oefening in deze vakken via zogenaamde modules.

Ten slotte
Door de heldere structuur en de consequente begeleiding verheugt de havo-afdeling van het Leonardo College zich de afgelopen vier jaar in steeds betere resultaten, zowel in de doorstroming als in de examenresultaten.