Mavo

De mavo-afdeling op het Leonardo College kenmerkt zich door een nauwe betrokkenheid van de docenten bij de leerlingen. Het team dat les geeft in deze afdeling zet zich er voor in dat de leerlingen in een veilige omgeving hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Trots en ambitie zijn kernwoorden die in de lessen en activiteiten terugkomen. Van de brugklas tot en met het examenjaar worden de leerlingen intensief begeleid. Veel aandacht wordt besteed aan samenwerkend leren waardoor de mavo-leerling zich op het Leonardo College thuis voelt.

Leerlingen die starten in deze afdeling van de school stromen doorgaans zonder vertraging door: er zijn weinig zittenblijvers. Bovendien kent  de mavo-afdeling van het Leonardo College al jaren achtereen een hoog slagingspercentage. Relatief veel leerlingen besluiten na het behalen van het mavo-diploma door te stromen naar de havo. Dat is dan ook de reden voor het hanteren van de term 'mavo'  in plaats van 'vmbo': het onderwijs leidt niet alleen op voor een vervolgstudie aan het mbo maar sluit ook aan op het havo-onderwijs. Daardoor past het met de afdelingen havo en vwo goed in één schoolgebouw.

De afdeling mavo van het Leonardo College is doorlopend in ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen bijvoorbeeld laten kennismaken met  diverse aspecten van de biotechnologie.  Zo participeren wij in het ontwerpen  van de doorlopende  leerlijn 'de Jonge Onderzoeker'  en bezoeken wij met de onderbouwklassen het technolab voor verschillende onderzoeksactiviteiten. De leerlingen maken daardoor niet alleen kennis met een studierichting met toekomst, maar leren ook vaardigheden aan  die in het vervolgonderwijs op het MBO van pas komen. Op deze wijze is het programma uitdagend, zowel voor leerlingen met als leerlingen zonder een technische belangstelling.

Het Leonardo College wil de lesstof een betekenisvolle inhoud voor de leerlingen geven. Dat betekent dat tal van activiteiten in de mavo-afdeling zijn ontwikkeld waarmee de jongens en meisjes het geleerde in de praktijk toepassen en in werking te zien. Als voorbeeld van zo'n aanpak kunt u denken aan

  • projecten zoals het project Voeding in klas 2
  • museumbezoek klas 1 en 2
  • een stageweek in klas 3
  • een buitenlandse werkweek (naar Londen in klas 3)

Kortom, de mavo-afdeling van het Leonardo College biedt een tegelijk veilige als uitdagende leeromgeving voor de leerling die méér wil.

IMG_4253.JPGfoto Londen.JPGWaterproject20111101_0030.JPG