Schoolgids

​​​​​​

Ouders en leerlingen willen uiteraard goed geïnformeerd worden over de gang van zaken op school. In de schoolgids kunt u van alles lezen over het onderwijs, de organisatie en de verschillende regelingen bij ons op school.

In de schoolgids ​​  wordt ook regelmatig verwezen naar de website voor aanvullende informatie. Op de informatiekaart, die iedere leerling aan het begin van het school ontvan​​gt, staan alle belangrijke zaken uit de schoolgids op een rijtje.

Informatiekaart